Personal

Friday philosophy

March 17, 2017


 
Trots att jag slaviskt tagit mina ingefärs-shots varje morgon har jag varit sjuk de senaste 4 veckorna. Bihåleinflammation. Efter två antibiotikakurer (hej resistens…) är det förhoppningsvis över. Peppar, peppar ta i trä. Det här är kanske måttligt intressant att läsa om, men det kommer en poäng. Under de här veckorna har jag gått från att vara jättesjuk (=orkar bara existera på soffan) till att ändå vara på jobbet och fungera hyfsat normalt (=lite trög och pannknack), till att stundom känna mig helt bra. Genomgående har jag tagit det ovanligt lugnt och kvar har det funnits tid till reflektion.
 
Det är när jag blir uttråkad och rastlös som tankarna börjar snurra och kreativiteten smyger sig fram. Jag har tänkt mycket på vad jag vill göra härnäst i livet- både på ett personligt och ett professionellt plan. Som ni kanske har märkt tycker jag om att jobba med mål och motivation och mina tankar har kretsat kring just detta. Vilket mål ska jag ta tag i härnäst? Hur ska jag prioritera? Vad är viktigt för mig i livet? Under den här senaste månaden har allting satts på paus. Jag har helt enkelt inte orkat tänka längre än att jag vill bli frisk. Då slog det mig; Kanske måste vi inte alltid sträva framåt? Kanske är det ibland det bästa målet att vara i nuet.
 
Det låter lite väl löjligt att säga att en bihåleinflammation har “förändrat” mitt liv, men det har gett mig lite nya perspektiv. Jag kommer inte att nå mina delmål för årets första kvartal, men det är okej. Det är som det är och då får man göra det bästa av situationen. Jag ser framåt och går vidare. Under tiden är jag tacksam för allt jag har här i livet. Nu blir det till att fortsätta med vitamin-boosten och njuta av våren äntligen är på ingång!
 


 

English

 
Although I’ve been taking my ginger shots every morning I still ended up with a sinus infection and have spent the past 4 weeks being ill. After two rounds of antibiotics (Hello resistance…) I think it might be over now, knock on wood. This might be mildly interesting to read about, but there’s a point. During the past month I’ve been going from severely ill (=Laying on the couch like a vegetable), to being able to function quite normal and work (=A bit slow and a headache), to feeling completely fine from time to time. Throughout this time I’ve been relaxing a lot, which is unusual for me, and I’ve had a lot of time for reflection.
 
When I’m bored and restless my mind starts to wander and I get creative. I’ve been thinking a lot about what I wanna do next in life. Both on personal and professional level. As you might have noticed, I love working with goals and motivation, so this has been the theme of my thoughts. What’s my next goal? How should I prioritize? What’s important to me in life? When I was ill all of my plans were put on hold. My only focus have been to get well. That’s when it hit me; Maybe we don’t always have to strive forward? Maybe, the goal sometimes is to just exist in the moment.
 
It sounds ridicuolous saying that a sinus inectio “changed” my life, but it has given me some new perspectives. I will not reach my goals for the first quarter of this year, and that’s alright. It is what is, and I can only accept it and make the best of the sitatuation. I’m looking ahead and moving on. Meanwhile, I’m grateful for everything I have in life. I will continue my vitamin boost and enjoy spring that has finally started to arrive!

0

Parse error: syntax error, unexpected T_IF in /home5/lifebyro/public_html/wp-content/themes/alika/comments.php on line 1