Personal

The Ideal Body

December 4, 2016

 


 
Let’s have a serious talk. What do you think about the female “ideal” body? Right now there’s so much talk about this in media. The Body positivity movement (#bopo) is getting bigger and bigger, and there’s models speaking up about the craziness that goes on behind the scenes. At the same time you can see an increase of bikini fitness, clean eating, and macros. It’s really hard navigating through all this when it overflows our social media feed.
 
A part of me is hesitant to write about this subject because I really don’t want to spend time focusing on looks, if you get it? Like, just stop. A body is made out of flesh and skin and muscles and a billion atoms. Are you spending time thinking about what to eat, what your thighs look like when you sit down, or if you’re belly has rolls? Stop. Take that time and spend it on something you love. Learn more about your favorite subject. Enjoy life. I don’t think Einstein, Edison, Obama, or any other influential person ever spent time on thinking negatively about their bodies. Let’s just stop and think about all the great stuff we can do instead.
 
Another part of me wants to write about this subject because it is such a big problem, and I find the psychology behind it very interesting. I am not some saint who is invincible to all of this. I get affected just as much as anyone else, and it sucks. Time and time again you have to remind yourself that looks are just an outer shell. The body is a vessel, and the real power is inside of you. If you’re stuck in a rut it’s time to break the bad habits of body shaming and train your brain to think differently.
 

This is a huge subject, and at the same time it’s meaningless. I feel like this is getting a little messy and scattered, but really I just wanted to share my thoughts.

 
Let just everyone be as they wish. There is no universal right or wrong. Do you wanna eat Ben & Jerry’s for dinner? Go ahead. Do you wanna count macros? Go ahead. Eat sugar, fat, clean, no carbs, only carbs, workout, sit on the couch, be skinny, be big, be fit, do whatever you want to. All I want you to ask yourself is; Are you happy? Are you enjoying life? Do you feel free? If the answer is yes, then go ahead.
My concern is when one of the pieces in life gets too big, because that also makes your life balance fragile. What happens if this large piece of your focus in life breaks? What other pieces do you have to support yourself? What happens if you’re completely reliant on your looks and one day you realize you’re old and “lost” it? If I ever feel like my thoughts are spinning, I ask myself; Will this matter when I’m 90 years old? I wouldn’t want to look back at my life and think I wasted it on something so trivial as anxiety over my looks. Looks fade (Of course you will be beautiful when you’re old too, but you know what I mean). Your personality is the real deal.
 
I am happy I’m not a teenager today. I sound like my parents now, saying “It was better back then”. Surely there has, and always will be, certain “ideals”. One year it’s the Kardashian butt, another it’s the Jennifer Aniston hair. The big difference nowadays is the volume we are exposed to. What breaks my heart though is that the majority of young girls feel bad about themselves and their bodies.
So how do we improve this? It’s impossible to stop people from commenting and posting online, that is also the beauty of the freedom of speech. However, what we as readers can do is to be more critical. Every picture you see has a filter, advertisements are photo shopped, and you have absolutely no idea how the person in the photo actually feels. A picture of a gorgeous model smiling can hide a starving body, depression, and anxiety. You never know.
 
I think it’s important to talk about it but even more importantly, to take action. For example, the Norwegian sports brand Kari Traa made a campagn called The Swedish Model where you get to follow three models who decided to quit the industry. This is a great initiative.
 
Your first step: Watch it.
 

 
I have never worked as a model, but I do believe that it is important to make their lives better as well. Imagine working in an office where you’re boss walked by and called you fat? That would be scandalous. However, in the fashion industry this is totally acceptable. That’s sick.
 
Next step: Go through the Instagram accounts you follow. Only follow people that inspires you to be a better person, not that makes you feel worthless. I believe some people are more sensitive than others. For example, one person can look at a photo of a model and think “Wow, what an amazing outfit/hair/lighting”, while another person can watch the same photo and think “I wish I looked like that, I’m so ugly compared to her”. If you are more sensitive, maybe it’s better if you don’t expose yourself to these types of photos too much. Or you have to really work on thinking differently.
 
There are bunch of body positivity accounts on Instagram, just search the #bopo. Although I am a little skeptical to this. I mean, I get the point of showing that there’s all kinds of different bodies, but at the same time you keep focusing on the body. Also, I do think there’s a reason why photoshopped, “perfect” models are on the billboards, and that’s because they have the unreachable. They’re like unicorns. We like to see “perfect” because it attracts us. Why else would we keep on comparing ourselves to them? I wouldn’t be surprised if all models are digital in the future…
 
Third step: Be grateful Stop worrying. Enjoy life. Some days I can just sit and think about how lucky and grateful I am for being born in this country with all these amazing benefits, and how lucky and grateful I am for my family and friends.

 

Also, two Instagram accounts I like are @nourishandeat and @amalielee.

 


 

Svenska

 
Låt oss snacka allvar. Vad tycker du om det kvinnliga “kroppsidealet”? Det är väldigt mycket på tapeten nu i sociala medier. Body positivity (#bobo) bara växer och växer, och modeller talar ut om galenskaperna som pågår bakom stängda dörrar. Samtidigt ser vi bara fler bikini fitness-modeller, clean eating och macros. Det är svårt att navigera genom bruset som översvämmar vår sociala medier feed.
 
En del av mig är tveksam till att skriva om detta ämne för jag vill inte lägga fokus på utseende, fattar ni? Liksom, sluta bara. En kropp är gjord av skinn, hud, muskler, fett och en miljard atomer. Spenderar du tid på att tänka på vad du ska äta härnäst, om låren flyter ut när du sitter ner, eller om du har veck på magen? Sluta. Ta den tiden och lägg den på något du tycker om. Lär dig mer om ditt favoritämne. Njut av livet. Jag tror knappast Einstein, Edison, Obama eller någon annan inflytelserik människa har spenderat tid på att ha ångest över deras utseende. Låt oss sluta med detta och tänk på allt fantastiskt vi kan åstadkomma istället.
 
En annan del av mig vill skriva om detta ämne just för att det är ett sådant stort problem. Dessutom tycker jag psykologin bakom det är väldigt intressant. Jag är inget helgon som inte blir påverkad av allt i media. Jag blir precis lika påverkad som alla andra och det suger. Gång på gång får man påminna sig själv om att utseende bara är ett yttre skal. Kroppen är en farkost och den sanna kraften finns inom dig. Om du har fastnat i negativa tankemönster är det dags att träna hjärnan till att tänka annorlunda.
 
Det här är ett stort ämne och på samma gång meningslöst. Det känns som att det här inlägget är lite rörigt just nu, men jag vill bara dela med mig av mina tankar.
 
Låt alla vara som de vill. Det finns inget universellt rätt eller fel. Vill du äta Ben & Jerry’s till middag? Gör det. Vill du räkna macros? Gör det. Ät socker, fett, clean, inga kolhydrater, bara kolhydrater, träna, ligg på soffan, var smal, var stor, var vältränad, gör vad du vill. Det enda jag vill att du gör är att fråga dig själv: Är du lycklig? Njuter du av livet? Är du fri? Om svaret är ja, kör på.
 
Min enda oro är när en av tårtbitarna i livet blir för stor. Det blir obalans i livet. Vad händer om denna stora bit går sönder? Vilka andra bitar kan du luta dig mot? Vad händer om du är beroende av ditt utseende och en vacker dag inser att du är gammal och har “tappat” det? Om jag någonsin känner att mina tankar spinner iväg brukar jag fråga mig själv: Kommer detta spela någon roll när jag är 90 år? Jag vill inte se tillbaka på mitt liv och inse att jag slösat bort det på att ha ångest över mitt utseende. Utseendet förändras. Personligheten är det som spelar roll.
 
Jag är glad att jag inte är tonåring idag. Nu låter jag som mina föräldrar som alltid säger “Det var bättre förr”. Självklart har det alltid funnits och kommer alltid finnas “ideal”. Ena stunden är det Kardashians rumpa som gäller, andra stunden är det Anistons hår. Den enda skillnaden är volymen vi blir exponerade inför. Vad som verkligen krossar mitt hjärta är att majoriteten av unga tjejer mår dåligt över sig själva och sina kroppar.
Så hur förbättrar vi detta? Det är omöjligt att förbjuda folk från att uppdatera sina sociala medier, det är ju också det fina med yttrandefrihet. Det vi kan göra som läsare är att vara mer kritiska. Varje bild du ser har förmodligen ett filter, reklam är photoshoppad och du har ingen aning om hur personen på bilden faktiskt mår. Ett foto på en vacker modell som ler kan gömma en svältande kropp, depression och ångest. Du kan inte veta.
 
Det är viktigt att tala om detta, men än mer viktigt är det att faktiskt göra något. Till exempel så har det norska sportmärket Kari Traa producerat en kampanj som heter The Swedish Model där man får följa tre modeller som har valt att lämna branschen. Det är ett sånt himla bra initiativ.
 
Steg 1: Titta på det.
 
Jag har aldrig jobbat som modell men jag tycker att det är viktigt att även deras bransch förbättras. Tänk dig att du jobbar på ett kontor där chefen går förbi och säger att du är tjock? Det skulle vara skandal. I modebranschen å andra sidan är det helt acceptabelt. Sjukt.
 
Steg 2: Rensa Instagram. Följ bara folk som inspirerar dig till att bli en bättre människa, inte som får dig att må dåligt. Jag tror att vissa människor är mer känsliga än andra. Till exempel så kan en person kolla på en bild och tänka “Wow, vilken snygg outfit/hår/ljussättning”, medan en annan person kan kolla på samma bild och tänka “Jag önskar jag såg ut så, jag är så ful jämfört med henne”. Om du är en känslig person är det kanske bättre att inte exponera sig inför detta. Alternativt får du jobba hårt med att ändra ditt tankesätt.
 
Det finns massor av Body Positivity konton på Instagram, sök bara #bobo. Jag är dock lite skeptisk till dessa. Jag menar, jag fattar grejen med att visa att det finns olika sorters kroppar, men samtidigt behåller du fokus på kroppen. Jag tror tyvärr också att det finns en anledning till att “perfekta” photoshoppade modeller pryder tidningsomslagen och det är för att de har det ouppnåbara. De är som enhörningar. Vi tycker om att se “perfekta” människor för de attraherar oss. Varför skulle vi annars jämföra oss med dem? Jag skulle dock inte bli förvånad om alla modeller är digitala i framtiden…
 

Steg 3: Var tacksam. Sluta oroa dig. Njut av livet. Det finns dagar då jag slås av hur lyckligt lottad och tacksam jag är över att vara född i Sverige med alla dessa förmåner. Hur tacksam jag är över min fantastiska familj och vänner.

 

Plus två Instagramkonton jag följer är @nourishandeat och @amalielee, ett tips bara.
 

0

Parse error: syntax error, unexpected T_IF in /home5/lifebyro/public_html/wp-content/themes/alika/comments.php on line 1